tuinaanleg Jan Joris TuinArchitectuur Brasschaattuinaanleg Jan Joris TuinArchitectuur Antwerpentuinaanleg Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg Jan Joris TuinArchitectuur Sint-Martens-Latemtuinaanleg Jan Joris TuinArchitectuur

algemeen

Van zodra u een tuinaanlegproject bij ons hebt besteld, krijgt u een vaste planningverantwoordelijke toegewezen die de aanlegwerken coördineert. Afhankelijk van het volume, specialisatie en de tijdsdruk van de werkzaamheden wordt er gekozen om alles in eigen beheer uit te voeren of om voor bepaalde onderdelen voor externe aannemers te kiezen. Voor (houten) bijgebouwen, serres, zwembaden (al of niet met beweegbare bodem), jacuzzi’s, terreinbeveiligingssystemen, (automatische) poorten, smeedwerk, gemetste brugconstructies, grote kranen, grote tractoren en autoliften werken we steeds met externe aannemers. Bij voorkeur zorgen wij voor de totaalcoördinatie van het project. Zo kunnen we alles goed op elkaar afstemmen en hebt u één centraal aanspreekpunt voor de buitenaanleg. Met periodieke werfvergaderingen en verslagen kan u de werf mee opvolgen, zodat het resultaat exact is hoe u het wil.

Een ervaren, meewerkende werfverantwoordelijke neemt de praktische leiding op de werf. De ontwerper van uw tuinproject, de planning- en werfverantwoordelijke staan nauw met elkaar in contact om het hele proces voor u zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Onze mensen zijn gespecialiseerd in het nauwkeurig uitzetten van onze tuinontwerpen, grondwerken en terreinprofilering met eigen kranen, vrachtwagens en containers, graven en dempen van sleuven en plaatsen van allerlei ondergrondse kabels, leidingen, sensoren en buizen, aanleg van gazons door inzaai of met graszoden, aanleg van bloemenweiden, professionele aanplant en verplantingen van alle beplanting met specialisatie voor zware plantmaten, diverse tuinberegeningsinstallaties, pomp- en drainagesystemen, zwemvijvers en waterpartijen met eigen filtersystemen, omheiningen, houten afsluitingen en poorten, maatwerk in houten constructies (bruggen, carports, terrassen, steigers, oeververstevigingen, keerwanden, zitbanken, ...), leveren en plaatsen van verhardingsmaterialen en boordstenen met specialisatie voor combinaties tussen natuursteen en andere materialen in tal van legpatronen, plaatsen van stopcontacten en verlichtingsarmaturen, plaatsen van kinderspeeltuigen en compostbakken, …      


tuinaanleg rooien van bomen Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg rooien van bomen en struiken met hoogtewerker Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg rooien van bomen en struiken met hoogtewerker Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg rooien van bomen Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg rooien van bomen Jan Joris TuinArchitectuur

rooien van bomen en struiken

Wilt u een grote boom vellen of uw perceel bouwrijp maken?
Heeft u een boom of struik die door stormschade opgeruimd moet worden?
Heeft u een grote struik die u wenst te verwijderen?

Indien de bomen de plaats hebben om te vallen, worden ze in hun geheel geveld.

Hebben de bomen niet de plaats om te vallen dan worden ze ontmanteld en stuk voor stuk naar beneden gehaald met behulp van klimtechnieken of een hoogtewerker. Dit gebeurt vaak in de nabijheid van woningen, andere grote bomen, terrassen of zwembaden, om geen schade te berokkenen.

Wij beschikken over gespecialiseerd materiaal om elke boom en struik zo efficiënt en veilig mogelijk te vellen. Uiteraard laten wij uw tuin steeds netjes achter. We hakselen en verzagen takken en frezen de wortels of verwijderen de stronken. Indien u dit wenst kunnen we de stammen klieven en opstapelen zodat u het kan gebruiken als brandhout.

tuinaanleg terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg grondwerken en terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg grondwerken Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg grondwerken en terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuur

grondwerken en terreinprofilering

Een correcte uitvoering van de grondwerken is cruciaal voor de structuur en de water/luchtverhouding van de bodem en dus ook voor een gezonde plantengroei. Indien er met te zware machines gewerkt wordt, onvoldoende goed gespit wordt of te lang gewerkt wordt in natte omstandigheden kan er structuurbederf van de bodem optreden met storende of ondoorlatende lagen als gevolg. Om problemen met staand water of slecht groeiende planten te voorkomen is het ten zeerste aangewezen dat de kraanman groene vingers heeft. Hij is het best geplaatst om onderscheid te maken in goede bovengrond, slechte ondergrond en af te voeren graszoden of groenafval. We hebben speciaal aandacht voor de juiste hoogte aan bestaande bomen, houden rekening met de afwatering van het terrein en leggen strakke talluds of glooiende heuvels aan volgens het tuinontwerp.

Soms is het nodig om beplanting te rooien of kleine afbraakwerken uit te voeren vooraleer de grondwerken kunnen starten. Of dienen rijplaten voorzien te worden zodat er geen spoorvorming optreedt door het werfverkeer.  

Na het profileren van het terrein moet de grond nog zo’n 2 tot 3 maanden rusten om verzakkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Samen met de grondwerken plaatsen we kabels, leidingen, afvoerbuizen, keermuren, septische- en regenwaterputten en leggen we drainagesystemen aan. Ook het uitgraven van zwembaden, (zwem)vijvers en funderingskoffers of het plaatsen van erg zware planten kan in deze fase mee gebeuren. Invoeren en openspreiden van zand of compost om de bodem te verbeteren, kan meteen gebeuren. Grondbewerkingen zoals frezen van de grond worden pas na het ‘rusten’ uitgevoerd.

tuinaanleg siergazon Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg gazons Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg schaduwgazon Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg sportgazon Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg gazons Jan Joris TuinArchitectuur

gazons

Een mooie gazon aanleggen is echt vakwerk. De kunst zit hem in de bodemverbetering en de grondbewerkingen, gecombineerd met vakkundig nivelleren en aandrukken van de grond. De weersomstandigheden moeten goed zijn om de grond te kunnen bewerken. De juiste voorraadbemesting, voldoende organische stof in de grond, een neutrale pH en goed drainerend vermogen zijn cruciaal voor een blijvend groen resultaat.

Van voorjaar tot najaar kunnen we graszoden plaatsen. Uw tuin ziet er meteen ‘af’ uit en na 2 tot 3 weken kunnen de kinderen al op het gras spelen. Graszoden kunnen enkel geplaatst worden waar er voldoende licht is. Onder bomen kan het gras na aanleg snel mager komen te staan.

In de maand september kunnen we, bij goede weersomstandigheden, ook gras zaaien. Er kan gekozen worden voor fijne siergazon, speel- of sportgazon of schaduwgazon. Inzaaien is vooral voor grote oppervlakken aan te raden omdat het merkelijk goedkoper is. In geval van inzaai van gazon, voeren wij de 1ste maaibeurt uit. Houdt er wel rekening mee dat er mogelijk (veel) onkruid kan opkomen en dat bladafval systematisch verwijderd dient te worden.

tuinaanleg bloemenweide Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg bloemenweide Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg bloemenweide Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg bloemenweide Jan Joris TuinArchitectuur

bloemenweides

Een bloeiende bloemenweide is een interessante en onderhoudsvriendelijke oplossing voor een grote tuin. Het dient maar 1 tot 2 keer per jaar gemaaid te worden. Jaarlijks wordt er best wat extra bloemenzaad ingezaaid om het fleurige effect te behouden. Een bloemenweide is een dynamisch, natuurlijk element dat de hele tuin doet opfleuren. Er staat altijd wel iets in bloei vanaf het voorjaar tot de eerste vorst in het najaar. De biodiversiteit die een bloemenweide met zich meebrengt, zorgt voor natuurlijke vijanden van vele insecten en mijten die uw tuinplanten kunnen belagen. Voor elk type grond zijn er aangepaste bloemenmengelingen. Er kan gekozen worden voor eenjarige akkerbloemen of voor doorlevende soorten. Een mooi alternatief voor een traditioneel gazon is een grasveld met een combinatie van wilde bloemen die natuurlijk voorkomen in grassen, zoals boterbloemen, klavers of madeliefjes. Je kan een tijdelijke bloemenweide ook laten inzaaien als bodemverbeteraar.

tuinaanleg planten en verplanten Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg planten en verplanten Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg verplanten boom Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg planten haag Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg planten boom Jan Joris TuinArchitectuur

planten en verplanten

Jan Joris TuinArchitectuur hecht veel belang aan contrasten, kleuren en structuren bij het ontwerpen en aanleggen van de tuin. We werken steeds vanuit een totaalbeeld van de tuin. De totale context in de detaillering van alle planten ten opzichte van elkaar. Elke plantkeuze heeft een plaats in de visie van de totale tuin, zodat het ontwerp en de tuin volledig tot zijn recht komt in de bloeiperiodes en in het najaar.

Het aanplanten is de fase waarin de tuin vorm krijgt. We planten al dan niet volgroeide hagen en bomen, eenjarige en meerjarige planten. Daarbij houden we rekening met de uiteindelijke grootte van de plant. Een succesvolle aanplanting van de tuin vraagt de juiste voorbereiding, de juiste machines, het juiste moment van het jaar en de juiste plantafstand.

Waar mogelijk behouden of verplanten we kleine en grote bomen en struiken. Zware, oude bomen of heesters verplanten, kan u best aan een vakman overlaten. Je hebt er het juiste materiaal voor nodig en het kan zelfs gevaarlijk zijn.

We werken in twee fasen. In de herfst voor de verplanting graven we op ruime afstand van de stam een geul rond en door de wortels, op drie goed verdeelde, zware wortels na. Vervolgens vullen we de geul met compost of potgrond en begieten het geheel met water. In de teelaarde vormen zich fijne wortels die voor een snelle hergroei op de nieuwe plek zullen zorgen. Het volgende jaar verplaatsen we de boom met kluit en al, waarbij de zware wortels uiteraard worden doorgezaagd. Deze methode geeft de beste kansen op een geslaagde verplanting.

tuinaanleg terrassen, opritten en paden Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg terrassen, opritten en paden Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg terrassen, opritten en paden Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg terrassen en paden Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg terrassen, paden en terrastrappen Jan Joris TuinArchitectuur

terrassen, opritten en paden

Het terras is de belangrijkste buitenleefruimte. Het vraagt kennis en ervaring om een terras aan te leggen dat jarenlang mooi blijft. Een duurzame basis is erg belangrijk: de fundering, de voegmortel, de afwateringshelling, de wapening, de drainagemat, de uitzettingsvoegen, …

Een optimale keuze van het afwerkingsmateriaal (natuursteen, keramische tegels, hout, gebakken klinkers, …), de accessoires, de tuinverlichting en het meubilair maken het terras tot een gezellig geheel.

Een oprit is, zoals het terras, een belangrijk verlengstuk van uw woning. Onze jarenlange ervaring op het gebied van bestrating en bijhorende verlichting maakt van onze opritten ware blikvangers. Karresporen in het gras of een origineel legpatroon zorgen samen met de keuze van het geschikte afwerkingsmateriaal (kasseien, platines, mozaïekkasseien, kleiklinkers, natuursteentegels, grind, dolomiet, betonklinkers, betontegels, ...) voor het uiteindelijke resultaat.

De basis wordt gelegd bij de grondwerken: de uitgraafdiepte, de helling en het geschikte drainagesysteem voor de afvoer van regenwater. Om geen verzakkingen te krijgen, kiezen we het materiaal voor de fundering aan de hand van het afwerkingsmateriaal dat er bovenop komt. We werken met verschillende lagen, waarbij de laagdikte niet willekeurig is. De fundering moet een homogene laag vormen voor de stabiliteit.

Jan Joris TuinArchitectuur renoveert ook opritten en voorziet ze van een nieuw oppervlak.

Een bospad, een al of niet gestabiliseerd grindpad, stapstenen door het gazon, een paadje in gebakken kleiklinkers, ... Afhankelijk van de stijl van de woning, het terras en de oprit kunnen we paden in het gewenste materiaal uitvoeren. Om te wandelen, te fietsen, paard te rijden of te racen, ... Voor elk gebruik kunnen we u het beste voorstel doen. 

tuinaanleg waterpartijen en zwemvijvers Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg waterpartijen en zwemvijvers Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg waterpartijen en zwemvijvers Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg natuurlijke zwemvijver Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg zwemvijver Jan Joris TuinArchitectuur

waterpartijen en zwemvijvers

Water is een bron van inspiratie.
Water brengt een tuin tot leven en geeft een extra dimensie aan de tuin.
Water weerspiegelt de ziel van de hemel, als je het van de spirituele kant wil bekijken.

Waterelementen passen perfect in een kleine stadstuin, een moderne villatuin of een ecologische tuin. Met water kan je alle kanten uit. Maak van de vijver een centraal element in uw tuin of een lieflijk verborgen hoekje, met een fontein of een waterval, volgens een strak en modern concept, een klassieke vijver of een ecologische oase vol leven. Zet je verbeelding om in werkelijkheid!

Jan Joris TuinArchitectuur heeft de expertise om uw waterwensen perfect te verwezenlijken. Het is belangrijk om de juiste technieken te gebruiken om jarenlang probleemloos te genieten van uw waterpartijen. Wij hebben ruime ervaring in het plaatsen van vijverbeluchters, bovengrondse en ondergrondse filtersystemen en het installeren van natuurlijke filterzones.

Het hele jaar door genieten van het waterleven in en rond de vijver en in de zomermaanden een verfrissende duik nemen? Dat kan met een onderhoudsvriendelijke zwemvijver. U kan gaan voor een strakke moderne vijver of een meer natuurlijke vijver die harmonieus versmelt met het landschap. Naast de aanleg van de constructie en de biologische filtering, is de randafwerking van uw zwemvijver erg belangrijk. Jan Joris TuinArchitectuur zorgt voor een kwalitatieve afwerking.

tuinaanleg beregeningsslangen Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg sproeisystemen Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg druppelslangen Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg beregeningsinstallatie Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg beregeningssystemen Jan Joris TuinArchitectuur

tuinberegening

Jan Joris TuinArchitectuur plaatst eenvoudige tot volautomatische beregeningsinstallaties.

Een eenvoudige installatie werkt met druppelslangen die gestuurd worden met kraantimers.

Gedurende het jaar, afhankelijk van de temperatuur en regenval, dient dit manueel te worden bijgesteld. Dit is een goedkope oplossing die gebruikt wordt indien enkel de beplanting water hoeft te krijgen of om beplanting gedurende de eerste jaren na aanplant water te geven. Beregeningsslangen kunnen boven- of ondergronds worden voorzien. Dit systeem kan aangesloten worden op tuinkranen die werken op regen- en/of op leidingwater. Het is geschikt voor renovaties, daktuinen, bloembakken en bijgeplaatste beplanting.

Een volautomatische installatie kan autonoom zowel de planten als het gazon water geven.

Er kan een sensor worden voorzien zodat het systeem niet werkt bij regenweer. Indien gewenst kan er gekozen worden om de instellingen via het internet bij te regelen.

Voor een volautomatische installatie dient het water bij voorkeur uit een putboring met expansievat te komen.

Een beregeningsinstallatie integreren we het best tijdens de aanleg van een nieuwe tuin. We kunnen dan sneller graven omdat er geen obstakels zijn. De graafwerken brengen geen schade toe als de tuin nog niet is aangeplant of ingezaaid.

De aanleg van een beregeningssysteem is ook mogelijk in een bestaande tuin. Om de tuin intact te laten, werken we dan met flexibele leidingen. We graven de leidingen in met een minikraan, sleuvenfrees of met zeer smalle spades. Tegelijkertijd kunnen we ook elektriciteitskabels plaatsen voor tuinverlichting of andere elektrische toepassingen.

tuinaanleg drainage en afwatering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg drainage en afwatering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg drainage en afwatering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg drainage en afwatering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg drainage en afwatering Jan Joris TuinArchitectuur

drainage en afwatering

Een natte bodem komt in ons land regelmatig voor. Dit komt meestal door de lagere ligging van het perceel of door de aanwezigheid van zwaardere grondsoorten zoals leem of klei.

Vaak heeft structuurbederf van de bodem een versterkend effect. Dit zien we dikwijls bij nieuwbouwwoningen, waarbij de omliggende tuin zwaar belast wordt door machines en bouwmaterialen. Het compacteren van de grond zorgt dan voor ondoordringbare lagen waardoor het water niet weg kan. Dankzij de aanleg van een drainagesysteem kan het water weg zodat er opnieuw lucht in de grond kan, wat het bodemleven ten goede komt. We kunnen zorgen voor open afwateringsystemen zoals grachten met sluizen of ondergrondse afwatering door drainagebuizen.

We onderscheiden topdrainage (voor regenwater) en dieptedrainage (voor grondwater). Wij onderzoeken welk systeem het beste bij uw type tuin en bodem past. Een drainagesysteem aanleggen doe je het liefst maar één keer. Daarom is het erg belangrijk om de juiste techniek en het juiste systeem te kiezen. De drainagebuizen worden volledig in de grond weggewerkt. Indien het water niet natuurlijk kan wegvloeien, kan er een pompsysteem worden geplaatst.

Voor het afwateren van terrassen en verharding gebruiken we subtiele, esthetische oplossingen. Vraag ons gerust om meer informatie.

tuinaanleg elektra en tuinverlichting Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg elektra en tuinverlichting Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg elektra en tuinverlichting Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg elektra en tuinverlichting Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg elektra en tuinverlichting Jan Joris TuinArchitectuur

elektra en tuinverlichting

Het team van Jan Joris TuinArchitectuur kan zowel bij het ontwerp als bij de aanleg van de tuin instaan voor alle exterieur elektriciteitswerken. Bij de aanleg van een nieuwe tuin is het aangewezen om samen met de grondwerken meteen ondergrondse elektriciteitskabels in te graven. U beslist of we meteen stopcontacten en verlichtingsarmaturen mogen voorzien of u dit liever in een tweede fase aan uw tuin wenst toe te voegen.

Bij het ontwerp van uw tuin geven we u graag advies op maat om de buitenruimte functioneel en gezellig te verlichten. Subtiel of decoratief, halogeen of leds, staande lampen of hanglampen, prijsgunstig of exclusief. We helpen u graag op weg. Indien gewenst ontwerpen we verlichtingsarmaturen die enkel voor uw tuin worden gemaakt.

Ook voor de installatie van een buitenkeuken, een tv op het terras, een muziekinstallatie in de tuin, camerabewaking, gps terreinbewaking of automatisatie van poorten geven we u graag het nodige advies.

tuinaanleg houten poort Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg houten afsluiting Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg houten brug Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg houten bloembakken Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg houten terras Jan Joris TuinArchitectuur

houten constructies

We zijn fier om goede houtbewerkers in ons team te hebben. Zo kunnen we eiken palen van handgemaakte kardinaals- of diamantkoppen voorzien. Onze mannen werken houtschroeven onzichtbaar weg met zelfgemaakte houten pluggen. Hout is een natuurlijk, warm materiaal dat goed bewerkbaar is; zagen, schaven, schroeven, lijmen. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Het liefst werken we met sterke inlandse houtsoorten zoals eik, FSC gecertificeerd hardhout of drukbehandeld naaldhout. We bouwen op maat ingewerkte bloembakken, bruggen, houten terrassen, tuinwanden, pergola’s, azobe vijverbeschoeiingen en azobe damwanden. We plaatsen tuinhuizen, serres, boomhutten, zandbakken en schommels, kastanjehouten afsluitingen en houten poorten. Voor grotere constructies zoals poolhouses en terrasoverkappingen werken we met gespecialiseerde aannemers.

tuinaanleg trampoline Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg glijbaan Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg basketveld Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg speelhuis Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg schommel Jan Joris TuinArchitectuur

kinderspeeltuigen

Wil u een bestaande tuin aantrekkelijk of veilig maken voor kinderen? Heeft u al gehoord van een avonturenspeelplaats? Zoekt u een esthetisch speeltuig dat jaren in de tuin kan blijven staan? Wij plaatsen prefab kinderspeeltuigen, maken speeltuigen op maat zoals boomhutten en plaatsen ingebouwde trampolines. We kunnen vijvers beveiligen door het plaatsen van afsluitingen of roosters. We plaatsen betonnen speeltunnels, zandbakken en speelveldjes in kunstgras, zand of echt gras. Basketballpleintjes, uitkijktorens, klimtoestellen, glijbanen,... Vraag ons gerust om meer informatie.

tuinaanleg compostbakken Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg houtopslag Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg serre op maat Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg houtopslag Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg compostbakken Jan Joris TuinArchitectuur

compostbakken

We hebben een eigen systeem ontworpen van betonnen compostbakken, die een nette, discrete plaats kunnen krijgen in uw tuin. De geur blijft beperkt, de sappen worden weggewerkt en de compost die overblijft is na enige tijd zeer gemakkelijk te gebruiken.