tuinaanleg terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg grondwerken en terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg grondwerken Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg grondwerken en terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuurtuinaanleg terreinprofilering Jan Joris TuinArchitectuur

grondwerken en terreinprofilering

Een correcte uitvoering van de grondwerken is cruciaal voor de structuur en de water/luchtverhouding van de bodem en dus ook voor een gezonde plantengroei. Indien er met te zware machines gewerkt wordt, onvoldoende goed gespit wordt of te lang gewerkt wordt in natte omstandigheden kan er structuurbederf van de bodem optreden met storende of ondoorlatende lagen als gevolg. Om problemen met staand water of slecht groeiende planten te voorkomen is het ten zeerste aangewezen dat de kraanman groene vingers heeft. Hij is het best geplaatst om onderscheid te maken in goede bovengrond, slechte ondergrond en af te voeren graszoden of groenafval. We hebben speciaal aandacht voor de juiste hoogte aan bestaande bomen, houden rekening met de afwatering van het terrein en leggen strakke talluds of glooiende heuvels aan volgens het tuinontwerp.

Soms is het nodig om beplanting te rooien of kleine afbraakwerken uit te voeren vooraleer de grondwerken kunnen starten. Of dienen rijplaten voorzien te worden zodat er geen spoorvorming optreedt door het werfverkeer.  

Na het profileren van het terrein moet de grond nog zo’n 2 tot 3 maanden rusten om verzakkingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Samen met de grondwerken plaatsen we kabels, leidingen, afvoerbuizen, keermuren, septische- en regenwaterputten en leggen we drainagesystemen aan. Ook het uitgraven van zwembaden, (zwem)vijvers en funderingskoffers of het plaatsen van erg zware planten kan in deze fase mee gebeuren. Invoeren en openspreiden van zand of compost om de bodem te verbeteren, kan meteen gebeuren. Grondbewerkingen zoals frezen van de grond worden pas na het ‘rusten’ uitgevoerd.